O NÁS

 


Manažerkou našeho lektorského týmu je Mgr. Ilona Martinátová, která se výukou anglického jazyka se zaměřením na vzdělávání dospělých profesně zabývá od roku 2000. V roce 2001 absolvovala magisterské studium oboru Anglistika a amerikanistika na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je držitelkou certifikátů vydávaných Cambridge University (ESOL Examinations - www.cambridgeesol.org) dokládajících úroveň znalostí anglického jazyka – Certificate in Advanced English (CAE – 1997), Certificate in Proficiency in English (CPE – 2000). V rámci studia absolvovala kurzy pedagogického minima pro výuku angličtiny. Rok 2000 strávila pracovně studijním pobytem v USA. Za dobu své patnáctileté pedagogické praxe v oboru výuky angličtiny spolupracovala s řadou jazykových škol a firem. Specializuje se na individuální výuku angličtiny, kterou považuje za nejefektivnější formu výuky.

ilcaDita Glocová pracuje v Jazykové škole IM jako asistentka, která se stará o technické a organizační zabezpečení výuky. Zabezpečuje výuku v oblasti Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova, Karviné a Ostravy.

ditaBc. Iva Cimalová se stará o marketingové a obchodní záležitosti jazykové školy. Zabezpečuje chod výuky pro Frýdek-Místek.

ivaNaši lektoři:

Gary Boardman flag

Gary Boardman je anglický rodilý mluvčí. Má zkušenosti s výukou dětí, jeho hlavní činností je však individuální výuka. V roce 2013 získal certifikát pro výuku obchodní angličtiny (Oxford Learning Level 3 Diploma in Teaching Business English) a zároveň úspěšně absolvoval intensivní kurz TEFL (Teaching English as a Foreign Language).

Moon Choi korea

Moon Choi je rodilá korejská mluvčí a v naší škole vyučuje korejštinu a čínštinu. Narodila se v Soulu v Jižní Koreji. Vystudovala univerzitu Inha v Incheon. Učila na Daekyo jazykové akademii a poté se 8 let v Pekingu věnovala středoškolským studentům. Kromě výuky korejštiny učí též základy čínštiny. Spolupracuje s česko-korejskou společností při workshopech o přípravě korejských jídel. Mezi její záliby patří vaření korejských jídel, hra na čínský hudební nástroj erhu a malování. Vyučuje ve Frýdku-Místku a věnuje se převážně individuální výuce jak dospělých, tak i dětí.

photo_moonMgr. Marie Chramostová flag

Marie Chramostová v naší jazykové škole vyučuje anglický jazyk. Vystudovala magisterský obor učitelství anglického jazyka na Filosofické fakultě Ostravské university. Je absolventkou řady vzdělávacích kurzů ve Velké Británii a držitelkou mezinárodně uznávaného certifikátu CAE. Od roku 2007 působí jako lektorka v jazykových školách i jako učitelka na gymnáziu. V naší jazykové škole vede jak kurzy pro veřejnost, tak individuální výuku.

foto_chramMgr. Renáta Dlouhá flag

Renata Dlouhá v roce 2008 absolvovala magisterské studium angličtiny na Slezské univerzitě v Opavě. Již od roku 2006 učí angličtinu v různých jazykových školách (například v Helen Doron), věnuje se také překladatelství (do češtiny přeložila knihu Lindy Grant - The Clothes on Their Backs / Nic než šaty ). V červnu 2003 složila státní zkoušku z anglického jazyka na Státní jazykové škole v Opavě. Věnuje se výuce jak dospělých, tak také dětí, a to zejména v Havířově.

Bc. Lukáš Jedlinský flag_fr

Lukáš Jedlinský vyučuje v naší jazykové škole francouzštinu. Vystudoval francouzský a literaturu v kombinaci s historií na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2009 studoval v zahraničí na France Langue v Paříži a od roku 2010 je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu DELF. Lukáš Jedlinský vyučuje francouzštinu v malých skupinkách i individuálně. Učí zejména ve Frýdku-Místku a Frýdlantě nad Ostravicí a v současné době též na základní škole.

lukas_jedlinskyMgr. Lenka Kaňová cr

Lenka Kaňová se v naší škole věnuje výuce češtiny pro cizince. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor český jazyk. Dlouhou dobu pobývala v zahraničí (Velká Británie, Servní Irsko, Austrálie), kde se věnovala jak studiu, tak organizací kurzů češtiny pro dospělé i děti. Momentálně se v naší škole věnuje hlavně individuální výuce cizinzů z různých koutů světa.

kanova_fotoBc. Ondřej Kodytek korea cina japan

Ondřej Kodytek vystudoval japonskou a čínskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V naší škole vyučuje mimo uvedené jazyky i korejštinu, ovládá i indonéštinu. Ondřej Kodytek rovněž překládá a tlumočí, mezi jeho zájmy patří dějiny a kultura východní a jihovýchodní Asie. Akademický rok 2003/2004 strávil na Taiwanu.

ondrej_kodytekMgr. Andrea Likavčanová cina cr

Andrea Likavčanová se v naší škole věnuje čínštině; vyučuje také češtinu pro cizince. V roce 2009 absolvovala čínskou a českou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, z obou jazyků složila státní jazykovou zkušku. Dále je držitelkou certifikátu Hanyu shuiping kaoshi (HSK), který dokládá znalost čínštiny. Rok svého studia (2005/2006) strávila na Univerzitě Jiaotong v Xi´anu. S individuální i skupinovou výukou čínštiny má více než pětileté zkušenosti. Své znalosti uplatňuje i jako překladatelka, tlumočnice či průvodkyně turistů z Číny. Vyučuje v Ostravě a Havířově.

Bc. Jan Martásek flag

Jan Martásek učí angličtinu od roku 2006. Vystudoval VŠB-TU v Ostravě (2008), dále studoval na Tamwood International College ve Vancouveru v Kanadě (2010). Zaměřuje se na výuku v malých skupinách, má široké zkušenosti s výukou dětí včetně pedagogické praxe v základním školství. Vyučuje zejména v Havířově, Frýdlantě nad Ostravicí a Frýdku-Místku. V roce 2016 získal certifikát TESOL (Teacher of English to Speakers of Other Languages).

jan_martasekBc. Michal Opěla flag

Michal Opěla je lektorem angličtiny. Je absolventem bakalářského oboru Anglický jazyk na Filosofické fakultě Ostravské univerzity a momentálně pokračuje v magisterkém studiu v oboru Angličtina pro překladatelskou praxi. Zabývá se zejména individuální výukou a též výukou přes Skype.

Mgr. Michaela Palátová cr flag

Michaela Palátová vystudovala českou filologii na Filozofické fakultě Univerztity Palackého v Olomouci. Zde se také poprvé seznámila s výukou češtiny pro cizince, kterou vyučuje od roku 2008. V roce 2009 se stala členkou a od roku 2013 tajemnicí Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Čeština jako cizí jazyk je jejím velkým koníčkem. Ve volném čase navštěvuje konference, semináře a různá setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. V současnosti vyučuje též angličtinu, kterou dálkově studuje na Ostravské univerzitě v Ostravě. V naší jazykové škole se Michaela Palátová věnuje hlavně individuálním studentům.

Bc. Simona Příhodová flag

Simona Příhodová je lektorkou anglického jazyka. Je držitelkou certifikátu FCE a momentálně studuje magisterský obor Angličtina na Slezské univerzitě v Opavě. Již dlouhodobě se věnuje výuce angličtiny ve skupinkách či individuálně. Zajišťuje výuku ve Frýdku-Místku a okolí.

Mgr. Irena Rozsypalová flag flag_spain

Irena Rozsypalová absolvovala Filosofickou fakultu Ostravské university, obor angličtina a španělština (2015). Jeden semestr strávila v Leedsu na Leeds Metropolitan University, kde absolvovala předměty z britské literatury, kultury a médií. Specializuje se na výuku jednotlivců či malých skupin. Vedle angličtiny se také věnuje španělštině. Vyučuje ve Frýdku-Místku, Ostravě a Paskově.

irena_rozsypalovaMgr. Jana Řeháková flag_it

Jana Řeháková je lektorkou italštiny a angličtiny. Je absolventkou Filosofické fakulty Ostravské univerzity, kde studovala anglický jazyk. Italský jazyk vystudovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1994 se zabývá soukromou výukou italského a anglického jazyka, má zkušenosti též s tlumočením do italštiny.

Mgr. Radmila Slonková flag

Radmila Slonková je lektorkou angličtiny. Je absolventkou anglického jazyka na Filosofické fakultě Ostravské univerzity. Má za sebou dlouhou praxi ve výuce anglického jazyka, ať už jako učitelka na základní škole v Havířově, nebo jako lektorka jazykových kurzů pro veřejnost. V roce 2003 obdržela certifikát FCE. Má za sebou aktivní účast na mnoha seminářích a též absolvovala studijní pobyt ve Velké Británii. Působí v Havířově.

Mgr. Valentina Vašková flag

Valentina Vašková je ruskou rodilou mluvčí a právě svůj rodný jazyk v naši jazykové škole vyučuje. Vystudovala ruštinu na univerzitách v ruském Blagoveščensku (1990) a Nižném Novgorodě (1995), kde studovala doktorský stupeň studia a zároveň přednášela a věnovala se vědecké práci v oboru ruská filologie. Poté pracovala v komerčních společnostech jak v Rusku, tak v České republice. Kromě výuky ruštiny v malých skupinkách překládá i odborné texty a simultánně tlumočí. Vyučuje jak obecný jazyk, tak i jeho technicky, obchodně či manažersky zaměřené varianty, a to ve Frýdku-Místku, Frýdlantě nad Ostravicí či ve Frenštátě pod Radhoštěm.

valentina_vaskovaMgr. Jakub Volný flag_ge

Doménou Jakuba Volného je němčina. Tento jazyk vystudoval na Slezské Univerzitě v Opavě (2011). Jako součást své jazykové přípravy absolvoval studijní pobyt na Julius Maximilians Universität v německém Würzburgu (Literatur-wissenschaftliches Seminar Sambachshof, květen 2010). Jeho koníčkem je historie. Vyučuje jak individuálně, tak i malé skupiny, a to zejména ve Frýdku-Místku. Momentálně působí jako pedagog na gymnáziu. Je schopen učit i technicky či obchodně zaměřenou němčinu.

jakub_volnyDaniela Weissová flag

Daniela Weissová je anglickou rodilou mluvčí. Narodila se v Sydney v Austráli, kde také 20 let žila. Je držitelkou certifikátu CELTA (2011), má zkušenosti s výukou angličtiny všech věkových skupin. Vedle řady jazykových škol v minulosti pracovala také jako lektorka angličtiny na Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Mezi její záliby patří cestování, sport, kultura. Daniela Weissová se zaměřuje na konverzaci jak individuální, tak ve skupinkách. Též má bohaté zkušenosti s výukou dětí. Vyučuje ve Frýdku-Místku.

daniela_weissovaMgr. Monika Zbránková flag polsko

Monika Zbránková vyučuje angličtinu a polštinu. Vystudovala archeologii na Jagellonské univerzitě v Krakově (2001) a Anglický jazyk a literaturu pro SŠ na Filosofické fakultě Ostravské univerzity. Je držitelkou certifikátů FCE a CAE. Angličtinu učí od roku 2004. Vyučuje ve Frýdku-Místku a Ostravě.

monika_zbrankova